Wiejska Bania- zaproszenie do składania ofert.

Podpisaliśmy umowę na realizowanie operacji
pt. „Wiejska Bania” – utworzenie tradycyjnej łaźni w gospodarstwie agroturystycznym „Siedlisko Sobibór” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.