Puszczyk Mszarny

Puszczyk Mszarny

Zachęcamy do śledzenia pierwszej w Polsce transmisji on-line z gniazda Puszczyka Mszarnego! Jest to rzadko spotykana, jedna z największych sów w Europie, której niewielką populację w Polsce odkryto dopiero w 2010 w lubelskiej częsci Polesia. Relacja dzieki uprzejmości Fundacja Dla Przyrody ❤️
Gniazdo znajduje się na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, którego walory przyrodnicze wpłynęły na uznanie go za ostoję przyrody o znaczeniu międzynarodowym! O bogactwie fauny i flory w naszych regionach decyduje niewielki stopień przekształcenia środowiska, trudno dostępne tereny i duże zróżnicowanie warunków środowiskowych. Słowem – jest dziko, na tyle dziko, że mieszkańcami okolic Sobiboru są chronione gatunki ptaków, żółwie błotne, rysie, wilki i inne rzadko spotykane gatunki fauny i flory ?
Zapraszamy też na stronę Sobiborskiego Parku Krajobrazowego: