Region and nature

In the immediate surroundings you will find many interesting places and attractions

The part of Lublin Polesie region located south of the town of Włodawa is bounded on the east by the meandering Bug river. It is one big nature reserve with old forests, and full of reeds and inaccessible oxbow lakes.

A meeting with a roe deer, deer, beaver, or the king of the local forests, a moose, can be almost an everyday experience.

The lucky ones can talk about their encounters with a wolf or a great grey owl, or a black stork, which has chosen the local thickets for nesting.

During the mating season persevering nature lovers can hit the mud turtle and other species living in the nearby reserves. Corncrakes on our meadow screami throughout the summer, for a large part of the fall crane calls are the most enjoyable music for our ears tired with civilization.

Kresy piękne z natury

Film promocyjny gminy włodawa

Sobibór wieś z lotu ptaka

film naszej wsi

Sobiborski Park Krajobrazowy

nieskażona natura

Siedlisko Sobibór położone jest w otulinie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Cechą charakterystyczną tych terenów są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska. Najcenniejsze fragmenty chronione są w postaci  rezerwatów przyrody, takich jak np. rezerwat „Trzy Jeziora” z Jeziorem Płotycze czy rezerwat „Jezioro Brudzieniec”, gdzie znaleźć można liczne ślady bytowania bobrów. Rezerwat „Żółwie Błota” zasługuje na szczególną uwagę ze względu na występowanie tu, objętego ochroną, gatunku żółwia błotnego.  Na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego znajdują się szlaki piesze, ścieżki rowerowe, punkty widokowe i obserwacyjne.

Jezioro Białe

Czysta woda i atrakcje

Jezioro białe znajduje się w odległości 10 km od Siedliska Sobibór z I klasą czystości wody, ze strzeżonymi kąpieliskami, miejscami uprawiania sportów wodnych, doskonale rozwiniętą bazą gastronomiczną i rozrywkową.

Jezioro Glinki

Spokój i cisza

Oddalone o 7 km to oaza ciszy i spokoju – otoczone pięknym, starym sosnowym lasem. Miejsce lęgu kaczek krzyżówek, perkozów, czapli siwych, łabędzi, błotników stawowych.

Rzeka Bug

sama natura

Jedyna tej wielkości nieuregulowana rzeka w Polsce, naturalna granica Unii Europejskiej, ostoja dzikiej fauny i flory. Urocze zakątki, meandry Bugu, malownicze mielizny, wysokie skarpy można podziwiać z prowadzących wzdłuż rzeki szlaków – pieszego i rowerowego, lub z perspektywy lustra wody – z kajaka. To miejsca nie skażone cywilizacją, nie zadeptane, można powiedzieć, wręcz odludne.

Włodawa

Miasto wielu kultur i wyznań

Miasto wielowyznaniowe i wielokulturowe, w którym corocznie odbywa się Festiwal Trzech Kultur. Zabytki Włodawy: Barokowy kościół parafialny pw. św. Ludwika z lat 1739-1752, zbudowany według projektu włoskiego architekta Pawła Fontany z klasztorem ojców Paulinów. Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, wzniesiona w latach 1840-1843. Początkowo unicka, po 1875 prawosławna. Reprezentuje styl bizantyjsko-rosyjski z elementami klasycystycznymi. Świątynia parafialna. Wielka Synagoga wzniesiona w roku 1764, przy której znajdują się jeszcze dwa pokrewne budynki (Mała Synagoga oraz Bejt ha-midrasz).

Poleski Park Narodowy

Dzikie ptactwo i wspaniałe tereny

Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny, znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej. Fauna Poleskiego Parku Narodowego obejmuje wiele rzadkich gatunków zwierząt – razem około 290 gatunków. Jej różnorodność wynika z ilości i różnorodności siedlisk występujących w parku. Wiele zwierząt należy do gatunków chronionych.

Jabłeczna

wieś magnacka i Klasztor

W miejscu, gdzie, według legendy, zatrzymała się płynąca Bugiem ikona św. Onufrego, powstał klasztor prawosławny. Istniał już w XV wieku, o czym świadczy rękopiśmienny egzemplarz Ewangelii z 1498. Klasztor był przez wieki ostoją prawosławia na Podlasiu. Zniszczony podczas I i II wojny światowej, odbudowany w 1989-1991 był siedzibą reaktywowanej prawosławnej diecezji chełmsko-lubelskiej. Klasztor podlega bezpośrednio prawosławnemu metropolicie Warszawy i całej Polski, czyli jest stauropigialny.

Kodeń

Malownicza wieś

Zabytki: Kalwaria Kodeńska (wzgórze kalwaryjskie usypano w roku 1930) ruiny pałacu Sapiehów – na ruinach zamku obecnie wznosi się ołtarz polowy kościół pw. św. Ducha, dawniej kaplica zamkowa, z I poł. XVI wieku, budowla łącząca elementy gotyckie i renesansowe  wielokrotnie przebudowywany pałac Placencja (letnia rezydencja Sapiehów).