Słoneczne impresje

Słoneczno wiosenne impresje w Sobiborze