Wiejska Bania- zaproszenie do składania ofert.

Podpisaliśmy umowę na realizowanie operacji pt. „Wiejska Bania” – utworzenie tradycyjnej łaźni w gospodarstwie agroturystycznym „Siedlisko Sobibór” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert. http://www.siedliskosobibor.pl/Zał_nr 1 formularz ofertowy WIEJSKA BANIA-1.pdf http://www.siedliskosobibor.pl/Zapytanie_ofertowe_WIEJSKA BANIA.pdf