Miejsca historyczne

poznaj hostorię miejsca i okolicy

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Na terenie miejsca pamięci rozpoczynają się prace budowlane i od 1 marca 2017 roku teren będzie niedostępny dla zwiedzających.  – Na 2017 rok zaplanowano zabezpieczenie polany masowych mogił z prochami ofiar obozu, pod koniec drugiego kwartału powinny rozpocząć się prace związane z budową pawilonu wystawienniczego – czyli budynku, którym znajdzie się wystawa – mówi rzecznik Państwowego Muzeum na Majdanku, Agnieszka Kowalczyk-Nowak. – Jest to pierwszy etap realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.  W 2008 roku Polska, Izrael, Holandia i Słowacja podjęły międzynarodową inicjatywę utworzenia w Sobiborze Muzeum – Miejsca Pamięci, przy udziale finansowym i merytorycznym wszystkich uczestniczących w nim krajów.

Nowe miejsce pamięci powstaje według projektu architektoniczno-artystycznego opracowanego przez zespół architektów w składzie: Marcin Urbanek, Piotr Michalewicz, Łukasz Mieszkowski i Marcin Tański. Koncepcja ta została wyłoniona w 2013 roku, w drodze międzynarodowego konkursu.  W pawilonie wystawienniczym mają znaleźć się m.in. oczyszczone i zakonserwowane relikty, które zostały znalezione przez archeologów na terenie Sobiboru. Przedmioty te są aktualnie przechowywane w magazynie zbiorów historycznych muzeum na Majdanku. Są to m.in. monety, okulary, buteleczki po perfumach i lekarstwach, grzebyczki do podpinania włosów, grzebienie, lusterka czy koraliki.